Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στο ΓΕΜΗ το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 60 παρ. 1 και 65 του ν. 4601/2019, το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Τράπεζας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος, καταχωρίσθηκε, την 4η Σεπτεμβρίου 2020, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του. Περαιτέρω το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της “Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.” μέσω του συνδέσμου (Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης).

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Διάσπασης, σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

*Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης της Τράπεζα Πειραιώς, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v