Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS: Ανακοίνωση

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, 9 παρ. 1 Ν.3016/2002 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνώ

 

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v