Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Διάθεση ενημερωτικού δελτίου

Η  εταιρεία « ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 28.05.2021 θέτει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 27.05.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο

 

Ανακοίνωση ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v