Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΤΕ: Διαφημιστικές δαπάνες

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α΄50/1.4.2016) «Διαφάνεια  στις  σχέσεις  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  με  επιχειρήσεις  μέσων  ενημέρωσης  και  επιχορηγούμενα  πρόσωπα», η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί τα στοιχεία στους Πίνακες 1 και 2  αναφορικά  με  πληρωμές  που  διενεργήθηκαν,  προς  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα,  εντός  της  τρίμηνης  περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v