Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

XAΪΔΕΜΈΝΟΣ: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) ανακοινώνει ότι στις 14 07 2021 εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως ακολούθως:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος.

4. ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος.

5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΗΣ του ΤΑΚΗ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

7. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 14 07 2026.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v