ΙΚΤΙΝΟΣ: Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ.

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάξειξης Υποψηψιοτήτων

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάξειξης Υποψηψιοτήτων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v