Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EPSILON NET Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΤΟΥΣ  2022

Η Εταιρεία EPSILON ΝΕΤ  στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2022

• Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022:

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών  2021

• Τρίτη 22  Μαρτίου 2022:

Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021

• Τρίτη  29 Μαρτίου 2022:

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

• Τρίτη 24 Μαΐου 2022:

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου  2022

• Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022:

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας

• Τρίτη 19 Ιουλίου 2022:

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος

• Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022:

Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (Record date)

• Τρίτη  26 Ιουλίου 2022:

Ημερομηνία καταβολής μερίσματος

 

• Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022:

Ανακοίνωση Οικονομικής έκθεσης 1ου Εξαμήνου  2022

• Τρίτη   22 Νοεμβρίου 2022:

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου  2022

 

Η Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
Τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.epsilonnet.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v