Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής

Α/ Ο κ. Ανδρέας Κουρής με την από 27/11/2003 επιστολή του προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: ”Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α, την 24/11/2003, εκχώρησα 751.200 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ALTER CHANNEL, αξίας 1.953.120 ευρώ στην εταιρία LOVE RADIO BROADCASTING Α.Ε. στην οποία είμαι κύριος μέτοχος με ποσοστό 90% του συνόλου των μετοχών της. Με την πράξη αυτή το ποσοστό της απευθείας συμμετοχής μου στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ALTER CHANNEL κατέρχεται στο 15,63%, ήτοι σε 1.250.670 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 8.000.000 μετοχών, ενώ το ποσοστό της συμμετοχής μου μέσω της εταιρίας LOVE RADIO BROADCASTING Α.Ε. (βάσει των άρθρων 7 και 8 Π.Δ. 51/92) στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου ανέρχεται στο 9,39%, ήτοι 751.200 κοινές ονομαστικές μετοχές. Συνεπώς το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχω στην εταιρία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ALTER CHANNEL ανέρχεται σε 25,02% ήτοι 2.001.870 κοινές ονομαστικές μετοχές. Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Υπόχρεος: Ανδρέας Κουρής. Είδος κινητής αξίας: Μετοχές με δικαίωμα ψήφου (751.200). Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Απευθείας: 15,63%, Μέσω τρίτου προσώπου: 9,39%. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: Πριν την μεταβολή 25,02%. Μετά τη μεταβολή: Απευθείας: 15,63%, Μέσω τρίτου προσώπου: 9,39%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου: Πριν την μεταβολή 2.001.870. Μετά τη μεταβολή: Απευθείας: 1.250.670, Μέσω τρίτου προσώπου: 751.200. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: Πριν την μεταβολή: 25,02%. Μετά την μεταβολή: Απευθείας: 15,63%, Μέσω τρίτου προσώπου: 9,39%. Συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας ανά κατηγορία μετοχών: 8.000.000. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης του Χ.Α.: 24/11/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 24/11/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 25/11/2003. Η μεταβολή αφορά σε μεταβίβαση ποσοστού 9,39% στην εταιρία LOVE RADIO BROADCASTING Α.Ε. της οποίας ο Ανδρέας Κουρής είναι μέτοχος με ποσοστό 90%.” Β/ Η εταιρία LOVE RADIO BROADCASTING Α.Ε. με την από 26/11/2003 επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: ”Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α, την 24/11/2003, η εταιρία LOVE RADIO BROADCASTING Α.Ε. απέκτησε 751.200 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER CHANNEL, αξίας 1.953.120 ευρώ. Με την πράξη αυτή το ποσοστό της ως άνω εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ALTER CHANNEL ανέρχεται σε 9,39%, ήτοι 751.200 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 8.000.000 μετοχών. Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Υπόχρεος: LOVE RADIO BROADCASTING Α.Ε. Είδος κινητής αξίας: Μετοχές με δικαίωμα ψήφου (751.200). Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Απευθείας 9,39%. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 0%, μετά τη μεταβολή 9,39%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 0, μετά τη μεταβολή 751.200 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν την μεταβολή 0%, μετά την μεταβολή 9,39%. Συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας ανά κατηγορία μετοχών: 8.000.000. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης του Χ.Α.: 24/11/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 24/11/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 25/11/2003.”

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v