Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Ανακοίνωση

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την Cerberus για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 2,4 δισ. (Project Sky) [14.2.2022]

Ανακοίνωση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v