Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Αυλώνας Αττικής 19/4/2022

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

 

Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.3.15.2), η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι την 19/04/2022 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου και Εταιρίας για την χρήση 2021, όπως είχε γνωστοποιηθεί από 15/04/2022 στο Οικονομικό Ημερολόγιο.

 

Το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.elton-group.com/el στην ενότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ , κατηγορία «Οικονομικά στοιχεία» (& ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ : Ενημέρωση Αναλυτών).

ΕΛΤΟΝ Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v