Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι την 20/04/2022 ο κος Φέσσας Δημήτριος, συνδεδεμένο πρόσωπο με τον κ. Φέσσα Θεόδωρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε Αγορά 5.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 29.950,35 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v