Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 05.05.2022, υπογράφηκε μεταξύ της Εταιρείας και της ομολογιούχου δανείστριας τράπεζας “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία” το Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, ονομαστικής αξίας έως του ποσού των έντεκα εκατομμυρίων ευρώ  (11.000.000 ευρώ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.3156/2003 και του ν.4548/2018, με ιδιωτική τοποθέτηση. Η διάρκεια του δανείου είναι τριετής, με δυνατότητα από την Εταιρεία διετούς παράτασης και σκοπός του είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω αποκτήσεως νέων συμμετοχών είτε από την Εταιρεία είτε διαμέσου των θυγατρικών αυτής.

Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίστηκε η ομολογιούχος δανείστρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v