Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 28.07.2022 για την ανασυγκρότηση του ΔΣ σε σώμα και τη σύνθεση Επιτροπών του ΔΣ...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v