Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.: Aνακοίνωση για κατάρτιση σύμβασης

Κατάρτιση σύμβασης  για την παραγωγή και προμήθεια σταθερών μεταλλικών βάσεων στήριξης  Φ/Β Πάρκου ισχύος  100 ΜWp  

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι προέβη στην κατάρτιση σύμβασης για την κατασκευή-παραγωγή, προμήθεια και εγκατάσταση  σταθερών μεταλλικών βάσεων στήριξης Φωτοβολταϊκού Πάρκου που πρόκειται να ανεγερθεί στο νομό Δράμας, ισχύος 100 MWp, συνολικής αξίας 5,38 εκ. Ευρώ περίπου.

 

Με βάση το συμφωνηθέν  χρονοδιάγραμμα, η παραγωγή και η παράδοση των ως άνω σταθερών μεταλλικών βάσεων στήριξης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου του έτους 2023. 

 

Η κατάρτιση της ως άνω συμβάσεως παραγωγής και προμήθειας επιβεβαιώνει την πολυσχιδή παραγωγική ικανότητα και την ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας, την αποδεδειγμένη μακρά εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει και αποδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αξιοπιστία αυτής στην επιτυχή, αποτελεσματική και ταχύτατη  εκτέλεση σημαντικών έργων στον τομέα των Φ/Β Πάρκων, τα οποία διακρίνονται για τις αυστηρές προδιαγραφές, τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις και τα καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

 

Ασπρόπυργος, 19 Σεπτεμβρίου 2022 

Για την «MEVACO A.E.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v