Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

 

H εταιρεία Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας και της θυγατρικής της, για την διαχειριστική χρήση 2021, η οποία διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν.4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκαν  οι σχετικές εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα “χωρίς επιφύλαξη”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v