Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση της πρώτης έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Αdditional Τier 1 Notes) αορίστου διαρκείας

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση της πρώτης έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Αdditional Τier 1 Notes) αορίστου διαρκείας, σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) ύψους Ευρώ 400 εκατ.

Ανακοίνωση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v