Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REDS Α.Ε.: REDS_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ
8 Φεβρουαρίου 2023
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η περίοδος άσκησης του δικαιώματος εξόδου του άρθρου 28 του νόμου 3461/2006 σε σχέση με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») η οποία υπεβλήθη στις 19.08.2022 από την εταιρεία με την επωνυμία RB Ellaktor Holding B.V. (ο «Προτείνων») έληξε στις 06.02.2023 και ο Προτείνων δεν υποχρεούται εφεξής να αποκτά χρηματιστηριακά μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Μετοχές») οι οποίες του προσφέρονται από μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματος εξόδου του άρθρου 28 του νόμου 3461/2006.
2. Έως τη λήξη της προθεσμίας εξόδου, στις 06.02.2023, ο Προτείνων απέκτησε 473.974 Μετοχές από μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα εξόδου, έναντι ανταλλάγματος €2,48 ανά Μετοχή.
3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εξόδου, ο Προτείνων ενημέρωσε την Εταιρεία ότι κατέχει πλέον άμεσα 19.514.962 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 33,98% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Κατά συνέπεια, η Reggeborgh Invest B.V., η οποία ελέγχει τον Προτείνοντα, μετά τη λήξη της προθεσμίας εξόδου κατέχει έμμεσα 51.366.236 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 89,43% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία (19.514.962 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 33,98% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία μέσω του Προτείνοντα και 31.851.274 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 55,46% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, μέσω της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.).

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v