Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SFCR)...

Η Εταιρία ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α, ανακοινώνει ότι, σήμερα, 10/04/2023, δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της (www.interlife.gr) την Ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2022, συνταχθείσα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εποπτικό Πλαίσιο Φερεγγυότητα II (Solvency II), το οποίο διέπει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

 

Η εν λόγω έκθεση εγκρίθηκε δυνάμει του από 10/04/2023 πρακτικού Δ.Σ.

 

Επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR) με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2022.

 

 

Θεσσαλονίκη, 10/04/2023

 

Ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v