Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Έντυπο Παροχής Πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 σημείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για την καταβολή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων υπό τη μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες γι...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v