Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΕΛΟΝΤΑ: Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Σελόντα ΑΕ σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης στις 08.04.2015 και σε απάντηση της από 08.04.2015 (Αρ. Πρωτ. 1275) Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτό ισχύει, διευκρινίζει ότι οι συζητήσεις επι του παρόντος δεν αφορούν διαδικασίες συγχώνευσης με την «ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε» πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα πλαίσια σχεδίων ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης του χρέους και εξυγίανσης της ΔΙΑΣ, μεταξύ Τραπεζών και λοιπών πιστωτών. Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v