Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΙΧΘ: Απάντηση σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (08.04.2015) και για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» επιβεβαιώνει ότι :

η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες, τους πιστωτές και προμηθευτές της με σκοπό την αναδιάρθρωση του χρέους της και την εξυγίανσή της. Οι συζητήσεις ως και σήμερα δεν περιλαμβάνουν διαδικασίες συγχώνευσης με την «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε »η οποία ωστόσο συμμετέχει στις διαδικασίες ως πιστωτή της εταιρείας μας .

Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και χωρίς να έχουν καταλήξει σε μία οριστική συμφωνία.

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v