Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΕΛ: Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία ΝΕΛ, εν συνεχεία δημοσιευμάτων του τύπου και ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει και διευκρινίζει τα εξής:

Με την από 11/6/2015 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα την 24/6/2015. Εν όψει της συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου για τη συγκρότηση του σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, ο κ. Αβραντίνης έθεσε στη διάθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την παραίτηση του από την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Περαιτέρω με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η δε βασική μέτοχος ALTANA NAVIGATION LTD, δήλωσε ότι αδυνατεί να καλύψει το ποσοστό της αύξησης που της αναλογεί. Εν όψει τούτου η Διοίκηση αναζητεί νέους επενδυτές που θα συμβάλλουν στην διατήρηση της δραστηριότητας της εταιρείας και την υλοποίηση του Σχεδίου Εξυγίανσης. Η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί των ανωτέρω.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v