Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

GRIVALIA PROPERTIES: Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια έγγραφων και ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων τα οποία έλαβαν χώρα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια του επενδυτικού της προγράμματος και σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2014, η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με όσους ελληνικούς και διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους που κατά την κρίση της διαθέτουν ποιοτικά ακίνητα, τα οποία συνάδουν με το επενδυτικό της προφίλ.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Εταιρεία έχει διενεργήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με τη Lamda Development, όπως και με άλλους ομίλους, διερευνώντας πιθανές συνέργειες που θα δημιουργήσουν αξία. Σε κάθε περίπτωση καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί και συνεπώς δεν υπάρχουν δεσμευτικοί όροι και σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, η Εταιρεία θα προβεί ως οφείλει στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό βάσει της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v