Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ: Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών που σχετίζεται με τις πρόσφατες εξελίξεις στην εταιρεία Μαρινόπουλος ΑΕ και με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

- Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας από την Μαρινόπουλος ΑΕ ανέρχεται στο ποσό των 0,75 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 0,640 είναι καλυμμένες με επιταγές που ήδη έχουν σφραγιστεί λόγω μη πληρωμής αυτών.

- Η εταιρεία έχει προβεί ήδη σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και έχει εκδώσει διαταγές πληρωμής καθώς και σχετική μήνυση.

- Έχοντας διακόψει από πέρισυ το καλοκαίρι συνεργασία το % πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2016 είναι 1,6% επί των συνολικών πωλήσεων.

- Υλοποιώντας από τον Οκτώβριο 2016 συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό ήδη το πρώτο εξάμηνο του 2016 η αξία πωλήσεων που απωλέσθη από την εταιρεία Μαρινόπουλος ΑΕ έχει καλυφθεί με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις να κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρισυ.

- Η εταιρεία είναι σε θέση να διαχειριστεί ομαλά από πλευράς ταμειακής ρευστότητας - cash flow το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τα υπόλοιπα της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.

- Η επίπτωση στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια δε μπορεί να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο εν αναμονή των οικονομικών και νομικών εξελίξεων που αφορούν την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.

- Η εταιρεία έχει κάνει συνολικές προβλέψεις 280.622,34 ευρώ για επισφάλειες σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v