Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι η διαφορά μεταξύ της τιμολόγησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και της προβλεπόμενης εκκαθάρισης για τη χρονική περίοδο 1.1.2014 - 30.6.2016 ανέρχεται στο ποσό των 54,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ήδη σε πρόβλεψη και επομένως έχει ήδη επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο αυτή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v