Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αναφερόμενοι σε σχετικά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ομίλου της εντόπισαν πρόσφατα περίπτωση αξιόποινης πράξης που φέρεται να τελέστηκε από πελάτη σε παράρτημα της θυγατρικής εταιρείας «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στη Θεσσαλονίκη.

Η αντίδραση των αρμόδιων μηχανισμών του Ομίλου της ΕΤΕ υπήρξε άμεση, αφού λήφθηκαν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα και ασκήθηκαν οι ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες προς τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι διαδικαστικές έρευνες, καταμετρήσεις και επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους συναλλασσόμενους συνεχίζονται, ώστε να προσδιοριστεί η περιουσιακή επίπτωση της υπόθεσης και να καταλογιστούν προσηκόντως οι αντίστοιχες ευθύνες με βάση τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις εκάστου μέρους.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v