Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΣΩ: Ανακοίνωση

Η εταιρεία «ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική – Διαγνωστικό, Θεραπευτικό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία», σε συνέχεια της πρώτης ιδίας ημερομηνίας ανακοίνωσής της, ανακοινώνει περαιτέρω τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με νεότερη επιστολή τους προς την Εταιρεία, επιβεβαίωσαν ότι έχουν λάβει έγκριση για τη χρηματοδότηση της εν λόγω συναλλαγής και η δημόσια προσφορά θα υποβληθεί μόλις οριστικοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα χρηματοδότησης. Η οριστικοποίησή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 8 Απριλίου 2019. Η δημόσια πρόταση θα αφορά στο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας σε τιμή €1,50 ανά μετοχή υπό τον όρο ότι η προσφορά θα οδηγήσει (είτε μέσω της διαδικασίας της αποδοχής της δημόσιας πρότασης είτε μέσω παράλληλων αποκτήσεων) στην απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πλέον μίας μετοχής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v