Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST: Απάντηση σε επιστολή και ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστολή με αριθμ. 3825/21.10.2019) και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, Αργυρουπόλεως 2Α και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121763701000 (η «Εταιρεία») προβαίνει στην εξής ανακοίνωση αναφορικά με πρόσφατο (στις 19‐10‐2019) δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», με τίτλο «Στην αγορά λευκών συσκευών επιδιώκει να μπει η Quest».

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω δημοσίευμα εμπεριέχει πληροφορίες που ελέγχονται ως προς την ακρίβεια τους αναφορικά με τα ακολούθως αναφερόμενα:

«Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται ο όμιλος Quest να καταθέσει σχέδιο εξυγίανσης της εισαγωγικής Γ. Ε. Δημητρίου Α.Ε. Αν το σχέδιο γίνει αποδεκτό από τις πιστώτριες τράπεζες της εισαγωγικής επιχείρησης ηλεκτρικών συσκευών, τότε ο έλεγχος της τελευταίας θα περάσει στον όμιλο Quest, ο οποίος πλέον θα αποκτήσει δραστηριότητες στην αγορά των ηλεκτρικών και λευκών συσκευών.

Στελέχη του ομίλου Quest αναφέρουν ότι, με τη συμφωνία απόκτησης του ελέγχου τη Γ.Ε. Δημητρίου, πρώτιστος στόχος είναι η αγορά των κλιματιστικών, στην οποία η εισαγωγική επιχείρηση ηλεκτρικών συσκευών έχει ικανοποιητική παρουσία, διαθέτοντας γνωστές μάρκες… Στην πράξη, όμως, εφόσον το σχέδιο εξυγίανσης προχωρήσει, θα φέρει τον όμιλο Quest στα περίπου 40 χρόνια ύπαρξης, για πρώτη φορά στην αγορά των ηλεκτρικών / λευκών συσκευών…».

Ως προς το ανωτέρω δημοσίευμα, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τόσο η ίδια όσο και όλες οι εταιρείες του ομίλου Quest δεν νομιμοποιούνται και δεν επίκειται να καταθέσουν σχέδιο εξυγίανσης της εισαγωγικής Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε..

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι στο πλαίσιο εξεύρεσης νέων επενδύσεων και ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εξετάζει και τη δυνατότητα μετοχικής συμμετοχής στον όμιλο εταιρειών Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει διερευνητικές επαφές και έχει προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξέταση του ενδεχόμενου επένδυσης στον όμιλο εταιρειών Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε., υπό την αίρεση εκπλήρωσης ρητά απαριθμούμενων (στην από Φεβρουαρίου 2019 εμπιστευτική και μη δεσμευτική επιστολή της και στο από Μαΐου 2019 εμπιστευτικό και μη δεσμευτικό «Μνημόνιο Συνεργασίας και Αμοιβαίας Κατανόησης») αιρέσεων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων και η προηγούμενη αναδιάρθρωση των υφιστάμενων υποχρεώσεών τους . Συνεπώς, αφενός δεν έχει συναφθεί οιαδήποτε οριστική συμφωνία, αφ΄ ετέρου για να ξεκινήσει οιαδήποτε διαπραγμάτευση για την κατάρτιση συμφωνίας απαιτείται να πληρωθούν οι αιρέσεις και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ως ανωτέρω.

Περαιτέρω, προς διευκρίνιση του ως άνω δημοσιεύματος της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», η 100% θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «INFO QUEST TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ως εκ της δραστηριότητάς της, έχει υπογράψει με τις εταιρείες «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SSM AΝΩΝΥΜΗ EΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» του ομίλου Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας ορισμένου χρόνου και αντικειμένου (εισαγωγή και εμπορία ορισμένων προϊόντων, ιδίως προϊόντων «ΤΟΥΟΤΟΜΙ» και «Singer»). Επίσης, εταιρείες του ομίλου Γ. Ε. Δημητρίου είναι ‐ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους ‐ πελάτες της «INFO QUEST TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».

Η Εταιρεία θα προβεί σύμφωνα με το νόμο, αμελλητί, στις απαραίτητες ανακοινώσεις του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί οιαδήποτε οριστική συμφωνία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v