Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MARFIN INVESTMENT GROUP: Σχολιασμός δημοσιεύματος

H «Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» («η Εταιρία») ανακοινώνει, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσιεύματα του τύπου, ότι δεν διαθέτει οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με ενδεχόμενη μεταβίβαση δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρία ή μετοχών της Εταιρίας από τη δανείστρια και μέτοχο «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» προς τρίτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v