Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΝΕΚ: Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστολή με αριθμό
2378/11/10/2021) και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την ενημέρωση
του επενδυτικού κοινού, η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», προβαίνει στην εξής ανακοίνωση σε σχέση με πρόσφατο
δημοσίευμα που περιλαμβάνει αναφορές σε προχωρημένες συζητήσεις για την
απορρόφηση της Εταιρείας από την ATTICA GROUP, στο οποίο παραπέμπει η ως άνω
Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
Ουδεμία ενημέρωση ή πληροφορία έχει περιέλθει εν γνώσει της Εταιρείας από τους
πιστωτές της ή από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο
δημοσίευμα.
Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, σε ανακοινώσεις προς
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
Χανιά, 12.10.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v