Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Επαναληπτική Τακτική  ΓΣ της  8/7/2019  αποφάσισε για το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

 Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν 12, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  20.292.333  ήτοι  ποσοστό 84,599% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

 1)     Θέσπιση και έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

 Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και ενέκρινε την υποβληθείσα πολιτική αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/ 2018 και επεξηγήθηκε η έκθεση αποδοχών. Οι μέτοχοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για το περιεχόμενο και την ορθότητα της πολιτικής αποδοχών, καθώς τους επεξηγήθηκε ότι συμβάλλει στην επιχειρηματική στρατηγική, το συμφέρον και την βιωσιμότητα της εταιρίας.

Η απόφαση του ανωτέρω θέματος θα υλοποιηθεί άμεσα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v