PRODEA: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 23.03.2020, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13.04.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ.9, στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση της από 11.09.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτώνελεγκτών. Διανομή κερδών.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.

5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019.

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020.

8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

9. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

10. Εκλογή εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019.

12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

13. Λοιπές Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v