Μουζάκης: Οικονομικό ημερολόγιο

Η ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2020,ως εξής :

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

 

Παρασκευή,17 Ιουλίου 2020

 

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2019

Δεν υπάρχει μέρισμα για τη χρήση 2019

λόγω συσσωρευμένων ζημιών

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2020

 

Τετάρτη,30 Σεπτεμβρίου 2020

 *Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες ,αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια μέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v