Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Αποφάσεις ΓΣ

Η Marfin Investment Group ανακοίνωσε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 28 μετόχων που εκπροσωπούσαν 332.518.589 μετοχές, ήτοι ποσοστό 35,393% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα μόνο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 187.902.149,60 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ για την απόσβεση/κάλυψη ισόποσων ζημιών εις νέον και η αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού.

Υπέρ: 317.473.361 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 95,48% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 14.230.174 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 4,28% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 815.054 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,24% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v