Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.: Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης 30.06.2022...

 

Συνημμένα το απόσπασμα του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2022 σχετικά με το θέμα 8 της Ημερήσιας Διάταξης περί «Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει». 

Απόσπασμα Πρακτικού ΓΣ_30.06.2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v