Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

H εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης     του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας , θα διεξαχθεί την Πέμπτη  6η Ιουλίου 2023 , αντί της Πέμπτης  22η Ιουνίου 2023 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες , αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό ,με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v