Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)...

 

 H εταιρεία ΕΛΒΕ Α.Ε. ανακοινώνει την ορθή επανάληψη της πρόσκλησης της ετήσιας γενικής συνέλευσης που έγινε την 1η Αυγούστου 2023 λόγω τυπογραφικού λάθους στο θέμα 5 για την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή με διόρθωση των ημερομηνιών από 01/01/2022-31/12/2022 σε 01/01/2023-31/12/2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v