Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FRIGOGLASS: Αλλαγές στο ΔΣ

Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass» ή η «Εταιρεία») ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 596/2014, ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 12.2.2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε την εκλογή της κας.
Kathleen Verelst ως Μη-Εκτελεστικού Mέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε
αντικατάσταση του παραιτηθέντος κατά την ως άνω ημερομηνία Μη-Εκτελεστικού Μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου, κου Λουκά Κόμη, και για το υπόλοιπο της θητείας του.
Μετά την εκλογή της κας. Kathleen Verelst, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τη
λήξη της θητείας του έχει ως ακολούθως:
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. KATHLEEN VERELST, μη εκτελεστικό μέλος
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
6. STEPHEN GRAHAM BENTLEY, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
7. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
8. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ (PHILIPPE COSTELETOS), ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
9. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Η προσωρινή εκλογή της κας. Kathleen Verelst θα τεθεί προς έγκριση στην προσεχή Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v