ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 24.06.2021, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και όρισε τα κάτωθι μέλη των Επιτροπών του:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Πρόεδρος.

Λευκοθέα Βαράγκη του Αριστομένη (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος.

Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αλέξανδρος Διογένους του Γεωργίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Πρόεδρος.

Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος.

Ιωάννης – Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω μελών αμφότερων των ως άνω Επιτροπών αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα να διαρκέσει μέχρι την 24.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους.

Οι Κανονισμοί Λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών εγκρίθηκαν με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Εταιρίας (https://www.motodynamics.gr/etairiki-diakyvernisi/).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v