Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.: Ανακοίνωση Αντικατάστασης Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου

Ανακοίνωση Αντικατάστασης Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου–

∆ιορισμός Νέου Υπευθύνου

 

« Η εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε»  στο πλαίσιο της υποχρέωσής της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των αρμοδίων αρχών,  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 1ης Μαρτίου 2022  αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , η οποία ελήφθη κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,  προέβη στον ορισμό  του κ.   Θεοφάνη Κορκιδάκη του Πέτρου, ως  Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου της  Εταιρείας  σε αντικατάσταση του κ. Ελευθερίου Δούκα.  

Ο  κύριος Κορκιδάκης  πληροί τις προυποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τον ορισμό του σε αυτή την θέση και  ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1/3/2022» 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v