Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REDS Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γνωστοποίηση Αλλαγής Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

 

Η Διοίκηση της REDS AE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014/ΕΕ και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι ο κ.Γέωργιος Τασσόπουλος του Λεωνίδα αναλαμβάνει καθήκοντα  Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας.

Η ανωτέρω συναλλαγή  μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύει.

 

Κηφισιά, 3 Μαΐου 2022

 

REDS Γνωστοποίηση Διορισμού Εσωτ.Ελ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v