Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 15.05.2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΓΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 15.05.2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v