Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ


Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022 σύμφωνα με το οποίο:

  • H «Ετήσια Οικονομική Έκθεση βάσει Δ.Π.Χ.Α.», θα αναρτηθεί την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο, www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.helex.gr.
  •  Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022
  •  Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021 : Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022
  •  Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2021 : Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022
  •  Ημερομηνία πληρωμής μερίσματος χρήσης 2021 : Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ως άνω ημερομηνίες μετά από έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v