Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

 

11.04.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρία «  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » , στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

-          Ανακοίνωση και δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022  στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.daiosplastics.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr) :  Παρασκευή  28 Απριλίου 2023.

 

-          Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Δευτέρα  3 Ιουλίου 2023.

 

Η εταιρία «  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

 

Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v