Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023...

Ελληνικό Κείμενο ΑνακοίνωσηςH εταιρεία ΕΛΒΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023, το οποίο έχει ως ακολούθως:Παρασκευή 28 Απριλίου 2023: Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Χρήσης 2022Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την Εταιρία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθείδιανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα τοεπενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elvesa.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr την ίδια ημέρα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v