Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2022

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι, σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 ανακοινώνει και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interlife.gr), την αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), καθώς και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (cse.com.cy) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2022 (01/01/2022-31/12/2022), συνταχθείσα βάσει του άρθρου 4 του ν. 3556/2007. 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.interlife.info/InterlifeFiles/InterlifeGR/pdf/EtisiesOikonikesKatastaseis/INTERLIFE_2022.xhtml

 

 

Θεσσαλονίκη, 28/04/2023

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v