ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

 

12.04.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρία «  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » , στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2024, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

-          Ανακοίνωση και δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2023 – 31/12/2023  στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.daiosplastics.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr) :  Δευτέρα  29 Απριλίου 2024.

 

-          Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Δευτέρα  10 Ιουνίου 2024.

 

Η εταιρία «  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

 

Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v