ΔΕΗ: Ανάκληση διαδικασίας απορρόφησης ΔΕΗΑΝ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 24.9.2019 αποφάσισε να ανακαλέσει την από 22.11.2018 Απόφασή του για την συγχώνευση με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (ΔΕΗΑΝ).


Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v