Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Απόκτηση ποσοστού σε θυγατρική εταιρεία

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της ενίσχυσης της θέσης του Ομίλου στο κλάδο εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» αγόρασε, δυνάμει της από 14.01.2020 Σύμβασης Πωλήσεως Ονομαστικών Μετοχών από τη μόνη άλλη μέτοχο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σ.Π.Ε.», ογδόντα χιλιάδες (80.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία, της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.», αρ. ΓΕΜΗ 15309045000, αντί του συνολικού ποσού των € 255.000 ή 3,1875 € ανά μετοχή. Κατόπιν της άνω μεταβιβάσεως, η οποία ολοκληρώθηκε την 23.01.2020, η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» κατέχει πλέον 200.000 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 100% αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v