Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Β? ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ...

Ανακοίνωση της Εταιρείας

«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών»

αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Β¶ ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών» [εφεξής η «Εταιρεία»], κατ¶ άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι σήμερα, 25.07.2022, η Εταιρεία έλαβε παράταση για την λήξη των Ομολογιών Β¶ Σειράς του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, κατά ένα έτος ήτοι την 27.07.2023, το οποίο εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003 και διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση – ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης Ομολογίας ίσης προς ένα ευρώ (1,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000), όπως προβλέπεται από τo από 08.04.2020 υπογραφέν με τις Ομολογιούχους Δανείστριες Πρόγραμμα του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της από 26.11.2020 Πρόσθετης Πράξης Τροποποίησης.

 

Ασπρόπυργος, 25 Ιουλίου 2022

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v